Learn Swahili

Basic Swahili Terms and Phrases

 
Jambo!
We have created a small guide for you to prepare for your next adventure. Below are a few Swahili terms to get you started on your journey into Tanzania. These will help you engage with the locals and better understand the people.
 

English Swahili English Swahili
Hello Jambo Welcome Karibu
How are you? Habari gani?/yako? Fine Mzuri/Nzuri Sana
What’s your name Jina lako ni nani? My name is… Jina langu ni …
Please Tafadhali Thank you Asante sana
Good morning Habari ya asubuhi Good afternoon Habari ya mchana
Good evening Habari ya jioni Good night Usiku mwema
Sleep Well Lala salama Goodbye Kwaheri
Yes Ndio No Hapana
Today Leo Tomorrow Kesho
Do you speak English? Unazungumza Kiingereza? Slow Pole Pole
How much does it cost? Shilingi Ngapi? Where is…? Iko wapi …?